Társaságunk az Audit Network Hungary tagja.
HU | EN

Könyvvizsgálatunk értéket teremt.

 

A piacgazdaság egyik alapvető elvárása, hogy a gazdálkodó szervezetek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről megbízható és valós információkat hozzanak nyilvánossára. A nyilvánosságra hozott információk megbízhatóságát növeli a független könyvvizsgálók által végzett könyvvizsgálat.

A KRISTÁLY-Audit Kft. magas színvonalú értékteremtő számviteli-könyvvizsgálati munka elkötelezettje. Célunk az auditálás teljes papírmentességének elérése, melyet a DigitAudit szoftverrel valósítunk meg. A papír nélküli auditálás érdekében komoly anyagi áldozatot vállaltunk, sokat költünk munkavégzésünk korszerűsítésére, fejlesztésére.

könyvvizsgálat során felmérjük a társaságok átfogó vállalati stratégiáit, a pénzügyi-beszámolási rendszer működését, azonosítjuk a kockázati tényezőket. Az eredményeket a vállalatvezetéssel kiértékeljük, javaslatot teszünk a kiegyensúlyozott működés biztosítására, a pénzügyi stabilitás feltételeinek kialakítására.

Könyvvizsgálói tevékenységünkkel felülvizsgáljuk a társaságok számviteli szabályok szerinti beszámolóját, tanúsítjuk, hogy a beszámoló megbízható és valós összképet ad a gazdálkodó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. Vállaljuk a társaságok alapításakor, átalakulásakor, jogutód nélküli megszűnésekor az értékelési, ellenőrzési, véleményezési (záradékolási) feladatok ellátását.

A KRISTÁLY-Audit Kft. kiemelt szolgáltatási területe a könyvvizsgálat.

Könyvvizsgálati szolgáltatásaink:

 • Éves beszámolók könyvvizsgálata
 • Átalakulási vagyonmérlegek és vagyonleltárak könyvvizsgálata
 • Konszolidált beszámolók könyvvizsgálata
 • Pénzügyi intézmények könyvvizsgálata
 • Költségvetési intézmények könyvvizsgálata
 • Apportértékelés
 • IFRS beszámolók könyvvizsgálata

 

A KRISTÁLY-Audit Kft. rendelkezik a szükséges minősítésekkel, amelyekkel pénzügyi és költségvetési intézmények könyvvizsgálatát is el tudja látni.

 

Átvilágítás a befektetések előkészítéséhez.

 

Átvilágítással elősegítjük a cégek vásárlását megelőző döntés előkészítés megalapozását, a cél vállalat vagyoni értékének és pénzügyi-jövedelmi helyzetének megállapítását.

Amennyiben szeretné elkerülni a kellemetlen meglepetéseket, megbízható és alapos információkkal szeretne rendelkezni a céltársaság tevékenységéről, valamint pénzügyi eredményeiről a befektetési döntés pillanatában, bízza szakértőinkre az átvilágítási feladatok elvégzését.

Minden átvilágítási projekt keretében speciális, a céltársaság üzletmenetére szabott, a megbízóval közösen egyeztetett feladatok kerülnek elvégzésre, amelyek kiterjedhetnek a beszámolóval, üzletmenettel és adózással kapcsolatos területekre.

Átvilágítási munkánk előnyei:

 • azonosítjuk a lehetséges számviteli és adókockázatokat, ami jelentős segítséget nyújthat a tranzakcióval kapcsolatos tárgyalási folyamatban
 • ha nincs jelentős adókockázat, az átvilágítás során szerzett tapasztalatok nagyban hozzájárulnak a felvásárlási tranzakciónál az adózási struktúra kidolgozásához
 • megfelelő időben feltárjuk a problémás területeket, és javaslatokkal segítünk mérsékelni az adóhatósági ellenőrzés következményeit

 

Könyvvizsgálati tevékenységünk jellemzői:

 • Felelősségteljes és papírmentes/költséghatékony könyvvizsgálati tevékenység

Munkánkat a jelentős kockázatot magukban foglaló területekre összpontosítjuk, nagy hangsúlyt helyezve a belső ellenőrzésre és a kockázatfelmérésre.

 • Független könyvvizsgálói, számviteli szakértői vélemény

Könyvvizsgálati, számviteli, informatikai és tanácsadási tapasztalatainkkal, kiterjedt magyarországi ismereteinkkel, tapasztalatainkkal független, külső szakértőként nyilvánítunk véleményt. Munkacsoportunk tagjai rugalmas megoldásokkal szolgálnak ügyfeleink számára.

 • Folyamatos, interaktív kommunikáció 

Ez a biztosíték arra, hogy munkánk során teljes körűen áttekintsük az ügyfeleink által problémásnak ítélt területeket, valamint hogy a lehető legrövidebb időn belül azonosítsuk a lehetséges problémákat, rizikós területeket és azokra mielőbb megoldást találjunk.