Társaságunk az Audit Network Hungary tagja.
HU | EN

Esedékes az idei évi kamarai hozzájárulás

 

 A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 34/A § (5) alapján a gazdálkodó szervezetek (egyéni és társas vállalkozások) kötelesek a székhelyük szerint illetékes területi kamaránál nyilvántartásba vételüket kezdeményezni, és a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni. 

A kamarai hozzájárulást – külön hivatalos felhívás nélkül - évente kell megfizetni, mindig a tárgyév március 31-éig.

A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozás, amelynek meg nem fizetése esetén azt az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.

A díjfizetésen túlmenően a vállalkozásokat változás-bejelentési kötelezettség is terheli, ha a kamaránál nyilvántartott adatokban változás következett be, a társaság köteles 5 napon belül ezt bejelenteni.